Tim Malugin CD’s

Purchase Tim Malugin’s Music Here…

©2004 – RESCUE

2004 Rescue

                  

featuring

   One True Friend

  Don’t Wait

   &

   Rescue

 

 

 

 

 

 

©2007 – LEAVE A PIECE 4 ME

 

2007 Leave a Piece 4 me

 

  featuring

   Bottom Of The Well

   &

   Leave A Piece 4 Me